Beschermen

Beschermen c.q. begeleiden van personen.

In ons huidige sociale klimaat kan directe bescherming noodzakelijk zijn. Een persoon of onderneming kan het doelwit worden van een politieke, religieuze of gewoon hebzuchtige crimineel of groepering. Personen kunnen uit hoofde van hun functie of financiële draagkracht de behoefte hebben aan een vorm van persoonlijke bescherming.

In alle gevallen is het uitgangspunt dat ongewenste situaties in een vroegtijdig stadium worden onderkend en derhalve kunnen worden voorkomen. Onopvallend, professioneel en betrouwbaar.

Hierdoor kunnen meetings, aandeelhoudersvergaderingen etc. ongestoord plaats vinden.

Hoevenaar Recherche & Security bezit de kennis en ervaring om personen en hun bezittingen te beschermen tegen alle risico’s.

De wijze van bescherming is geheel afhankelijk van het risicoprofiel en de wens van de opdrachtgever.