Bike Patrol

Security Bike Patrol

Hoevenaar Recherche & Security kijkt ook naar het milieuaspect van een mountainbike ten opzichte van een motorvoertuig speelt het kostenplaatje ook mee. Een bike eenheid is vele malen goedkoper dan een surveillancevoertuig. Verder is er nog het verrassingseffect; Verrassing wordt bereikt door drie componenten, snelheid, bewegelijkheid en geheimhouding (geluid). De drie componenten die de mountainbike surveillance zo uniek maakt.

Voor een aantal kleine gemeentes en ter ondersteuning van de plaatselijke politie verzorgt Hoevenaar Recherche & Security surveillances op de fiets, het zogeheten Bike Patrol. Onze medewerkers van H.R.Security houden toezicht en zorgen ervoor dat de regels worden gehandhaafd. Doordat de binnensteden steeds meer autovrij worden en woongebieden gekenmerkt worden door groenstroken, woonerven en 30 kilometerzones is deze vorm van toezicht ideaal. Ook recreatiegebieden zijn voor de beveiligers van H.R.Security geen probleem ook in een combinatie voor het verlenen van eerste hulp zijn wij van goeden huize.