Havenbeveiliging

Havenbeveiliging

Havens zijn erg kwetsbaar voor terroristische bedreigingen en criminele activiteiten. Dit komt onder andere door de enorme omvang van een haven, de uitgebreide toegang via land en water en de goederenstroom die plaats vindt in een haven. Havens krijgen te maken met aanhoudende terreurdreigingen. Daarom is het noodzakelijk een haven en de schepen te beveiligen door middel van havenbeveiliging en scheepvaartbeveiliging.

De veiligheidseisen in havens zijn drastisch aangescherpt. Dit komt onder meer door de aanhoudende terreurdreigingen. De strenge veiligheidseisen voor het beveiligen van schepen en de haven is onder andere vastgelegd in de internationale ISPS-code. ISPS staat voor International Ship and Port Securitycode. De ISPS-code verplicht absolute havenbeveiliging door middel van het beveiligen van de havenfaciliteiten. Ook verplicht de ISPS wet scheepvaartbeveiliging door middel van de beveiliging van schepen.

De ISPS wet geeft bovendien aan wat er gedaan moet worden om vormen van terrorisme en criminaliteit te voorkomen. De gevolgen van de ISPS wet voor het beveiligen van een haven is voor vele havenbedrijven erg ingrijpend. Zij moeten voldoen aan strenge eisen en regels voor een vergunning om de bedrijfsactiviteiten voort te zetten. Havenbeveiliging en scheepvaartbeveiliging zijn beiden erg belangrijk.

Door de dreiging van terrorisme en criminaliteit is het helaas noodzakelijk om de havenbeveiliging en scheepvaartbeveiliging te optimaliseren. Het beveiligen van de haven is tegenwoordige noodzakelijk. Daarnaast is havenbeveiliging essentieel om de veiligheid van mensen in de haven te behouden. Denk aan het personeel, de bezoekers, passagiers, maar ook de eigendommen en goederen. Samen met de aanbieders van havenbeveiliging kunt u een beveiligingsplan samenstellen dat voldoet aan de eisen van de ISPS wet. Hoevenaar Recherche & Security is speciaal opgeleid en getraind om professionele havenbeveiliging en scheepvaartbeveiliging toe te passen. Zo zorgt u voor het optimaal beveiligen van de haven.