Overlijden

Overlijden van uw dierbare.

Helaas zijn er mensen die misbruik maken van o.a. trouw- en/of rouwplechtigheden door op het moment van afwezigheid toe te slaan. Informatie omtrent deze plechtigheden vindt men vaak terug in de krant en in huis aan huis bladen. Door de diensten van Hoevenaar Recherche & Security beperkt u de risico’s van inbraak voor 100% tijdens deze plechtigheden.

Uw woning/kantoor zal worden bewaakt vanuit een onopvallend voertuig dan wel in overleg met de cliënt in de woning,

In overleg of naar eigen inzicht zal er discreet afstaand dan wel vertrek door Beveiliger/Particulier Onderzoeker gedaan worden als men terug thuis komt. U kunt in alle rust uw woning/kantoor met een gerust hart achterlaten en afscheid nemen van uw dierbare.

Veilig naar een intiem afscheid:

Bij uw afwezigheid neemt Hoevenaar Recherche & Security uw huis (en/of van uw familieleden of anderen) onder haar hoede. De H.R.Security-medewerker zal als gastheer/beveiliger erop toe toezien dat uw bezit onder correct toezicht blijft.