Schoolbeveiliging

Schoolbeveiliging

Scholen hebben of kunnen een verhoogd risico op brand, inbraak en vandalisme

zijn. Vele scholen krijgen of kunnen regelmatig te maken met criminaliteit. U kunt denken aan het opzettelijk aansteken van brand of vandalen die in en rondom de school spullen vernielen. Maar ook het pesten van leerlingen komt regelmatig voor. Dit wilt u uiteraard voorkomen. Als onderwijsinstelling heeft u de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat leerlingen en medewerkers veilig in en om het gebouw kunnen verblijven. Kinderen en docenten verdienen een veilige (werk) omgeving en dus ook een veilige school. Helaas is schoolbeveiliging hiervoor noodzakelijk.

Schoolbeveiliging is er in alle soorten en maten. Goede schoolbeveiliging begint in de omgeving rondom de school. Camerabewaking kan een voorbeeld zijn om uw school goed te beveiligen. Op deze manier kunt u alles in de gaten houden wat er in en rondom het schoolgebouw gebeurt. Indien er diefstal of vandalisme plaats vindt, dan beschikt u over bewijsmateriaal in de vorm van opgenomen beelden van de bewakingscamera. Camerabewaking is uitermate goed geschikt in combinatie met andere beveiligingssystemen om uw school te beveiligen.

Een toegangscontrole voor het schoolgebouw is ook een veel gebruikte manier voor het beveiligen van een school. Met een toegangscontrole kunt u bepalen wie er toegang krijgen tot het schoolgebouw en wie u liever de toegang wilt weigeren. Leerlingen en medewerkers kunnen bijvoorbeeld een pas krijgen waarmee hen toegang wordt verleend tot het schoolterrein. Mensen die geen reden hebben voor een verblijf op de school kan de toegang geweigerd worden met een toegangscontrole. Dit is de eerste stap tot het beveiligen van uw school: het weerhouden van mensen die niets op de school te zoeken hebben. Een toegangscontrole is uiterst geschikt als eerste fase van schoolbeveiliging voor het realiseren van een veilige school.

Alleen de receptie is tegenwoordig niet meer voldoende voor het garanderen van een veilige school. Daarom is het ook mogelijk om eventuele hoofdreceptie wat versterking te bieden. U kunt denken aan een extra toezichthouder of beveiligingsbeambte van Hoevenaar Recherche & Security zij zullen alles nauwlettend in de gaten houden voor het waarborgen van een veilige school voor de medewerkers, docenten, leerlingen en ook voor hun ouders. Uiteraard is dit niet hun enige taak. De beveiligers van H.R. Security kunnen ook hulp bieden bij de toegangscontrole of andere schoolactiviteiten.

Bewakingscamera’s, een toegangscontrole of extra versterking voor een veilige school zijn slechts enkele voorbeelden voor het optimaal beveiligen van een school. Enkele andere voorbeelden zijn brandpreventie, vandalismebestrijding, drugsdetectie of andere vormen van inbraakpreventie. Er zijn vele soorten schoolbeveiliging die het gevoel van veiligheid vergroten en criminaliteit en overlast zullen terugdringen. Want ook in dit geval geldt: de aanwezigheid van schoolbeveiliging werkt absoluut preventief.

Buiten het feit dat de aanwezigheid van schoolbeveiliging preventief werkt, kan een goede schoolbeveiliging ervoor zorgen dat u korting krijgt op de verzekeringspremie. Een veilige school met een goedgekeurd alarmsysteem zorgt ervoor dat deze kortingen vrij hoog kunnen zijn. Uw school beveiligen is noodzakelijk voor het behouden van een veilig gevoel voor u, uw collega’s en uw leerlingen. Verder beschikken de medewerkers van H.R.Security over BHV en EHBO met aantekening AED.