Winkelsurveillance

Winkelsurveillance

Winkeldiefstal is helaas aan de orde van de dag.

Dit kan voor u als ondernemer een behoorlijke derving van de omzet betekenen. Het winkelpersoneel heeft niet de mogelijkheid om toezicht te houden. De beveiligers van H.R.Security ontlasten uw personeel van deze taken.

Winkelsurveillance is een specialisatie van Hoevenaar Recherche & Security binnen de beveiligingsbranche.

Winkelsurveillance heeft niet alleen een sterk preventieve werking, maar zorgt er ook voor dat de winkelende klanten zich veiliger voelen. Daarnaast kan de surveillant bij overtreding van de regels zelfstandig ingrijpen. Bij strafbare feiten licht de surveillant de bedrijfsleiding en eventueel de politie in.

U heeft een winkelsurveillant in burger nodig?

Ook dit behoord tot de mogelijkheden bij Hoevenaar Recherche & Security