Zorg en begeleiding

Zorg en begeleiding:

Een toelichting wat een beveiliger kan en doet in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking met ZZP 6 of 7. Dit houd in dat de cliënt/bewoner  een verstandelijke beperking heeft en een gedragscomplexe zorgvraag. De meest voorkomende zorgvraag voor een beveiliger in de zorg is begeleiden van een cliënt/bewoner met een complex gedrag zorgvraag. Er komt veel agressie voor, naar de begeleiders maar mogelijk ook naar medebewoners/familie(wettelijk vertegenwoordigers). De beveiliger beschermt in eerste instantie de cliënt/bewoner om mogelijk te voorkomen of te beperken het zelfverwonend gedrag. Daarnaast beschermd de beveiliger de medebewoners, en verzorgers.

De begeleiding houd in dat de beveiliger naar mate hij de cliënt/bewoner beter kent ook de dagelijkse verzorging kan uitvoeren. Dit zodat hij optimaal meewerkt in de zorg en begeleiding voor de zorg van de cliënt/bewoner.

—————-

Assistent cliëntbegeleider GP: GP staat voor gedragsproblematiek.

functie omschrijving:

ASSISTENT CLIËNTBEGELEIDER GP

 Algemene informatie:

Dienst/sector : divisie zorg

Afdeling : wonen of dagbesteding

Functie : assistent cliëntbegeleider GP

Kern/doel van de functie:

Assisteren bij de verzorging en begeleiding van cliënten met een verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek.( ZZP 6/7), volgens de in de individuele zorg- en actieplannen vastgestelde richtlijnen. Bij uitvoering van de functie word de visie van de vragende zorginstelling in acht genomen.

Plaats in de organisatie:

Situatieschets:

een team van medewerkers geeft uitvoering aan de verzorging en begeleiding van een aantal cliënten, onder aansturing van een cliëntbegeleider.
afhankelijk van de zorgvraag van de cliënten ligt de nadruk op de verzorging en/of begeleiding;
de werkzaamheden vinden plaats op de locatie van de afdeling dagbesteding, op een woning of op een externe locatie.

Leiding ontvangen / leiding geven:

ontvangt richtlijnen en aanwijzingen van de cliëntbegeleiders wonen, cliëntbegeleiders dagbesteding en leerling cliëntbegeleiders;
ontvangt hiërarchisch leiding van het afdelingshoofd;
in incidentele gevallen is er sprake van het geven van instructies aan stagiaires.

Interne en externe contacten:

heeft incidenteel contact met familie/wettelijk vertegenwoordigers van de cliënten;
heeft incidenteel contacten met andere afdelingen en diensten.
Voor verdere toelichting kunt u zich wenden tot dhr. Hoevenaar deze is u graag van dienst.