Alimentatie

Onderzoek t.b.v. alimentatieprocedures

Gedurende een periode van vijf tot zeven weken observeren wij, al naar gelang de resultaten, de concubinaatswoning. Wij stellen vast, dat er in de woning wordt samengeleefd “als ware men gehuwd”. Men verblijft ’s nachts en overdag in hetzelfde perceel, betreedt met eigen sleutel de woning, rijdt in auto’s van elkaar, doet boodschappen en gaat op familiebezoek.

Daarnaast stellen wij vast dat de man of vrouw niet of nauwelijks op zijn of haar officiële domicilie verblijft. Kortom, wij constateren dat een gescheiden echtgenoot / echtgenote samen leeft met een ander als waren zij gehuwd als bedoeld in artikel 1:160 BW, dientengevolge dat zij met elkaar samenwonen en een gemeenschappelijke huishouding voeren.

 

Ook hier geld dat van onze waarnemingen een getuigenverklaring wordt opgemaakt, die in de procedure tot beëindiging van de opgelegde alimentatie zou kunnen leiden.

Ons personeel verschijnt hierbij – indien nodig – als getuige.