Bedrijfsdiefstal

Bedrijfsdiefstal

De voorraden kloppen niet met de balans, het kassatotaal komt niet overeen met het verkochte, er is te vaak breuk-, broei- of waterschade, artikelen worden elders voor de helft te koop aangeboden. Is er in een dergelijk geval sprake van een onzorgvuldige boekhouding, van een kortsluiting tussen afdelingen inkoop, magazijn en verkoop of wordt er gestolen door het personeel?

HRS levert u personeel dat enige tijd in het bedrijf ‘meedraait’.

Wanneer dit zinvol blijkt te zijn, verrichten wij testaankopen. Wij leveren, voor zover de wet het toelaat, de benodigde elektronica. Wij leggen in uitgavenpatroon af tegen de inkomsten van mogelijke verdachten.

Samenvattend: wij trachten een duidelijk beeld te verkrijgen van de werkelijke situatie. Ook bij deze onderzoeken verschijnt ons personeel zo nodig als getuige in een procedure.