Letselschade

Letselschade

Iemand ontvangt een uitkering/ schadevergoeding in verband met een verkeers- of bedrijfsongeval.

Het vermoeden bestaat dat de betrokkene desondanks werkzaamheden of activiteiten verricht, die in strijd zijn met het ziektebeeld of vermeende letsel. Bijvoorbeeld hij/zij wordt gesignaleerd op het voetbalveld of blijkt een eigen bedrijf te runnen.

Door middel van (observatie)onderzoek en het volgen van de persoon in kwestie, stellen de medewerkers van Hoevenaar Recherche & Security vast dat bovenstaande situatie inderdaad het geval blijkt te zijn.

Van deze waarnemingen wordt rapport opgemaakt, waar mogelijk begeleid door foto’s. Dit bewijsmateriaal kan in een juridische procedure worden gebruikt.