Onderzoeken

Onderzoeken

Onderzoeken hebben als doel de objectieve waarheidsvinding, onder andere door het verzamelen en analyseren van gegevens en het vaststellen van feiten. Indien nodig worden de onderzoeken ondersteund met gebruikmaking van moderne technische hulpmiddelen.

De resultaten van de onderzoeken zullen altijd schriftelijk worden gerapporteerd. Deze rapportage komt alleen ter beschikking van de opdrachtgever.

De opdrachtgever bepaald uiteindelijk wat er met de resultaten van het onderzoek gebeurd.

Veelal zullen rapportages ook een aantal aanbevelingen bevatten om herhalingen in de toekomst te voorkomen.

Rapportages kunnen indien nodig worden gebruikt voor gerechtelijke procedures.

Uiteraard kunnen medewerkers van HRS als getuige onder ede hun bevindingen verklaren in dergelijke procedures.

Door de aanwezige ruime recherche-ervaring beschikt HRS over de kennis en kwaliteit die nodig is om zaken tot een goed einde te brengen.

HRS verricht o.a. onderzoek terzake:

 

 • Diefstal van geld en/of goederen
 • Verduistering van geld en / of goederen door eigen personeel
 • Privé-onderzoeken
 • Onderzoeken alimentatiekwesties
 • Onrechtmatig ziekteverzuim
 • Informatielekkage
 • Onderzoeken stalking
 • Preventieadviezen
 • Observatie en informatie
 • Controles medewerkers buitendienst
 • Concurrentiebeding.
 • Toedrachtonderzoeken